0 sản phẩm

Giỏ hàng của bạn trống!

 1. Cúp pha lê Biểu trưng pha lê sao xanh

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê Biểu trưng pha lê sao xanh (mẫu 14) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 26cm (phần…
 2. Cúp pha lê lá kim loại

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê lá kim loại ( mẫu 15) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 26cm Quy cách in: In uv,…
 3. Cúp pha lê (mẫu 16)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê (mẫu 16) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 29cm  Quy cách in: In uv, in lưới,…
 4. Cúp pha lê THỂ THAO (mẫu 18)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê THỂ THAO (mẫu 18) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 32cm  Quy cách in: In uv,…
 5. CÚP PHA LÊ MẪU 20

  Tên sản phẩm: CÚP PHA LÊ MẪU 20 Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 35cm Quy cách in: In uv, in lưới, khắc…
 6. Cúp pha lê mẫu sao trụ

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê mẫu sao trụ (mẫu 13) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 28cm (đế cao 4cmx ngang…
 7. cúp pha lê cánh sen xanh

  Tên sản phẩm: cúp pha lê cánh sen xanh (mẫu 12) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 20-22cm Quy cách in:…
 8. Biểu trưng pha lê cánh buồm

  Tên sản phẩm: Biểu trưng pha lê cánh buồm (mẫu 11) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 19cm Quy cách in:…
 9. Cúp pha lê vát sao vàng

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê vát sao vàng (mẫu 10) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 26cm (phần chữ cao 16cm…
 10. Cúp pha lê Sao kim loại vát đế đen

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê sao kim loại vát đế đen (mẫu 9) Chất liệu: Pha lê KT: Tổng cao 26cm (phần chữ…
 11. Cúp pha lê năm ngôi sao

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê năm ngôi sao (mẫu 8) Chất liệu: Pha lê KT: Cao 27cm ( cao đế chân 4cm, ngang…
 12. Biểu trưng pha lê (mẫu 7)

  Tên sản phẩm: Biểu trưng pha lê (mẫu 7) Chất liệu: Pha lê KT: Cao tổng 22cm (phần chữ ngang 13,5cmx…
 13. Biểu trưng pha lê (mẫu 6)

  Tên sản phẩm: Biểu trưng pha lê (mẫu 6) Chất liệu: Pha lê KT: Cao tổng 20cm (cao18,5cm + ĐẾ cao 4cm…
 14. Cúp pha lê _ biểu trưng pha lê (mẫu 5)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê cánh buồm _ biểu trưng pha lê (mẫu 5) Chất liệu: Pha lê KT: Cao tổng 22cm (ngang…
 15. Cúp pha lê cánh buồm _ biểu trưng pha lê (mẫu 4)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê cánh buồm _ biểu trưng pha lê (mẫu 4) Chất liệu: Pha lê KT: Cao tổng 22cm (ngang…
Zalo Logo